Przynależność szkoły

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie jest członkiem: