MOTTO TYGODNIA 
 Hominis est propria veri
inquisitio atque investigatio.
"Cechą właściwą człowiekowi jest szukanie  
i badanie prawdy
."
M.T.Cicero, De officiis, I 13
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Projekt unijny pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – 2019/2020

WAŻNE - UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH!!!
Uczniowie, spełniający kryteria naboru do poniższego stypendium i zainteresowani korzystaniem, proszeni są o wniklwe zapoznanie się z dokumentami stypendialnymi i osobiste zgłoszenie się do
p. wicedyrektor Iwony Palczak (do 19 września).

Od 1 czerwca 2019 r. Województwo Podkarpackie/Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie będzie realizował projekt pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.

Uchwałą Nr V/83/19 z dnia 25 lutego 2019 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego określił zasady udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w roku szkolnym 2019/2020.
W zasadach przyznawania wsparcia nastąpiły zmiany, w porównaniu do lat poprzednich. Jedną z ważniejszych zmian jest ujęcie w kryteriach przyznawania stypendiów osiągnięć w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego. Nabór wniosków ogłasza Zarząd Woj. Podkarpackiego. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z zasadami.
Opublikowano: 06 maj 2019 : https://podkarpackie.edu.pl/index.php/aktualnosci-2

Planowany termin naboru wniosków: od 16 września do 27 września 2019 roku

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.