MOTTO TYGODNIA 
 Omne ignotum pro magnifico.
"Wszystko, co nieznane,
wydaje się wspaniałe."
 Publius Cornelius Tacitus

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

rekrutacja napis na glowna

Stypendia dla uczniów klas 1 i 2 – przypomnienie.

Uczniowie mogą ubiegać się w szkole o następujące stypendia:
1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
– Mistrz, - Zdolny uczeń, - Młody inżynier. Wnioski drukowane dwustronnie.
2. Stypendium Dyrektora Szkoły, art., 90 g ustawy o systemie oświaty.
3. Stypendium MEN.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
5. Projekt unijny Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów zdolnych.
6. Stypendium „Nie zagubić talentu” dla zespołów - opiekunowie
oraz wyłonienie uczniów i rekomendacja – wychowawcy.
7. Stypendia w zakresie twórczości artystycznej od 1.07.2018 do 30.06.2019. Uczeń, który miał osiągnięcia w szkole wypełnia wniosek pod opieką wychowawcy i wychowawca przekazuje dokumentację do 19.06.2019 r. do Szkolnej Komisji Stypendialnej. Uczeń sam opracowuje plan pracy. Uczeń działający poza szkołą przygotowuje wniosek w instytucji, w której działa.
szczegóły: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszow, ul. Rynek 11 w Rzeszowie, tel. 17 87 54 770.

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej/

Nabór do programów prowadzą wychowawcy klas.

Szkolna Komisja Stypendialna (Państwo: Adamonis-Więzik Barbara, Ćwik Beata, Gamracy Marek, Grechuta Małgorzata, Palczak Iwona, Rakocy Dorota) dokonuje sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów otrzymanych od wychowawców.

UWAGA! : Sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju uczniów, którzy pobierali stypendia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 stypendyści przygotowują i wysyłają w wersji w serwisie internetowym projektu oraz składają w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim
z opiekunami dydaktycznymi w terminie do 8 lipca 2019 r.

https://podkarpackie.edu.pl/2018/index.php/aktualnosci-2

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.