MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Zaloguj się

Nazwa użytkownika   Hasło   Pamiętaj mnie     Przypomnieć login?  

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendia dla uczniów klas 1 i 2 – przypomnienie.

Uczniowie mogą ubiegać się w szkole o następujące stypendia:
1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
– Mistrz, - Zdolny uczeń, - Młody inżynier. Wnioski drukowane dwustronnie.
2. Stypendium Dyrektora Szkoły, art., 90 g ustawy o systemie oświaty.
3. Stypendium MEN.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
5. Projekt unijny Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów zdolnych.
6. Stypendium „Nie zagubić talentu” dla zespołów - opiekunowie
oraz wyłonienie uczniów i rekomendacja – wychowawcy.
7. Stypendia w zakresie twórczości artystycznej od 1.07.2018 do 30.06.2019. Uczeń, który miał osiągnięcia w szkole wypełnia wniosek pod opieką wychowawcy i wychowawca przekazuje dokumentację do 19.06.2019 r. do Szkolnej Komisji Stypendialnej. Uczeń sam opracowuje plan pracy. Uczeń działający poza szkołą przygotowuje wniosek w instytucji, w której działa.
szczegóły: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszow, ul. Rynek 11 w Rzeszowie, tel. 17 87 54 770.

http://bip.erzeszow.pl/urzad-i-jednostki-miasta/wydzialyurzedumiasta/wydzial-kultury-sportu-i-turystyki/kultura/stypendia-w-zakresie-tworczosci-artystycznej/

Nabór do programów prowadzą wychowawcy klas.

Szkolna Komisja Stypendialna (Państwo: Adamonis-Więzik Barbara, Ćwik Beata, Gamracy Marek, Grechuta Małgorzata, Palczak Iwona, Rakocy Dorota) dokonuje sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów otrzymanych od wychowawców.

UWAGA! : Sprawozdania z realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju uczniów, którzy pobierali stypendia w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2018/2019 stypendyści przygotowują i wysyłają w wersji w serwisie internetowym projektu oraz składają w wersji papierowej w Urzędzie Marszałkowskim
z opiekunami dydaktycznymi w terminie do 8 lipca 2019 r.

https://podkarpackie.edu.pl/2018/index.php/aktualnosci-2

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.