MOTTO TYGODNIA 
Tempora mutantur,
et nos mutamur in illis.
"Czasy się zmieniają
i my się wraz z nimi zmieniamy."
Przysłowie łacińskie
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Konkurs "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, który odbędzie się w naszym Liceum 23 października 2019 r. o godz. 12:30.

Konkurs będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru rozwiązywanego na platformie Kahoot! (Uczniowie muszą zabrać ze sobą telefony komórkowe.)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Główne zagadnienia konkursowe to:

1. Geneza, postanowienia i skutki Unii Lubelskiej.

2. Pierwsze próby zjednoczenia Europy w okresie międzywojennym.

3. Geneza powstania Wspólnot Europejskich 1945 – 1958.

4. Ojcowie Europy.

5. Instytucje Unii Europejskiej (kompetencje, przywódcy).

6. Symbole Unii Europejskiej.

7. Obecność Polski w UE 2004 – 2019.

Wymagana literatura:

1. Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowej.

2. Atlasy historyczne, geograficzne (mapy dotyczące Unii Europejskiej i unii lubelskiej).

3. Informacje zamieszczone na: · https://europa.eu/european-union/about-eu_pl 

Chętne szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@1lo.rzeszow.pl

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.