Konkurs "Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej"

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”

Uczniów szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie “Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, który odbędzie się w naszym Liceum 23 października 2019 r. o godz. 12:30.

Konkurs będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru rozwiązywanego na platformie Kahoot! (Uczniowie muszą zabrać ze sobą telefony komórkowe.)

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Główne zagadnienia konkursowe to:

1. Geneza, postanowienia i skutki Unii Lubelskiej.

2. Pierwsze próby zjednoczenia Europy w okresie międzywojennym.

3. Geneza powstania Wspólnot Europejskich 1945 – 1958.

4. Ojcowie Europy.

5. Instytucje Unii Europejskiej (kompetencje, przywódcy).

6. Symbole Unii Europejskiej.

7. Obecność Polski w UE 2004 – 2019.

Wymagana literatura:

1. Podręczniki do wiedzy o społeczeństwie do szkoły podstawowej.

2. Atlasy historyczne, geograficzne (mapy dotyczące Unii Europejskiej i unii lubelskiej).

3. Informacje zamieszczone na: · https://europa.eu/european-union/about-eu_pl 

Chętne szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres: sekretariat@1lo.rzeszow.pl