Dni Otwarte OIRP

1IORP

16 października uczniowie klas 1 as i 1 ag uczestniczyli w III edycji Dni Otwartych zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

Młodzież miała okazję poznać bliżej ścieżkę zawodowo - edukacyjną prowadzącą do stania się radcą prawnym, wysokość zarobków, wymagania stawiane podczas egzaminów radcowskich oraz specyfikę zawodu.

Wykłady studentów wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz radców OIRP dotyczyły również bezpieczeństwa w sieci, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz korzyści płynących z mediacji.

Młodzieżą opiekowali się prof. L. Posiewała i M. Świętoń.

3OIRP

2OIRP