MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Patron szkoły


STANISŁAW KONARSKI (1700-1773)

Stanisław Konarski, właściwie Hieronim Franciszek Konarski (imię Stanisław ks. Konarski przyjął dopiero w zakonie pijarskim) urodził się 30 września 1700 roku w Żarczycach Większych (w obecnych Żarczycach Dużych), pisarz, publicysta, pedagog, reformator szkolnictwa, poeta i dramaturg, pijar.

konarski02 c W roku 1709 jako dziesięcioletni chłopiec został umieszczony w kolegium pijarskim w Piotrkowie, gdzie przebywało już dwóch starszych braci. Byli to późniejsi znani pijarzy, Ignacy i Antoni Konarscy. Po ukończeniu nauki w Piotrkowie wstąpił w 1715 roku do zakonu pijarskiego. 15 sierpnia 1717 roku złożył śluby zakonne; 17 sierpnia 1722 jako wybitnie zdolnego wysłano go na studia teologii spekulatywnej, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. W 1725 roku Konarski wyjechał do Rzymu, gdzie rozpoczął studia naukowe w słynnym pijarskim Collegium Nazarenum. Już dwa lata później był tam nauczycielem retoryki. W połowie 1729 roku opuszcza Rzym i udaje się na dalsze studia do Francji. Poznał tam prądy wychowawcze reprezentowane przez teorie angielskiego myśliciela Lock’a oraz francuskich wychowawców Rolina i Fenelona. 1 września 1740 roku założył w Warszawie słynny w dziejach wychowania zakład pijarski Collegium Novum, którego nazwa jesienią 1741 roku została ustalona na Collegium Nobilium. Kierował nim jako rektor przez ok. 25 lat. Ogromny wkład pracy Konarskiego i ogółu pijarów sprawił, że szkoły pijarskie, a szczególnie Collegium Nobilum osiągnęły bardzo wysoki poziom. W warszawskim Collegium kształcili się m.in. Rosjanie, Niemcy, Węgrzy, Włosi. Szkoły pijarskie stały się w Polsce, zwłaszcza, że ówczesne akademie w Krakowie, Wilnie, Zamościu i Lwowie przeżywały upadek, a szkolnictwo jezuickie oparte było na starych zasadach, które nie przynosiły pożytku. W latach 1755-1760 poświęcił się pracy nad reformą ustroju sejmowego i wydał słynne czterotomowe dzieło „O skutecznym rad sposobie” wypowiadając walkę przeciw liberum veto, nawołując o zmiany w przestarzałej procedurze rządowej oraz do stosowania zasady większości sejmowej.

Gdy w 1763 roku królem został Stanisław August Poniatowski, zawiązała się wielka przyjaźń króla z ks. Konarskim. Król bywał często w Collegium, natomiast ks. Konarski bawił u króla, zwłaszcza na Obiadach Czwartkowych,konarski01 c podczas których omawiano w sposób swobodny sprawy literatury, oświaty i kultury Rzeczypospolitej. W 1765 roku Konarski otrzymał od króla pamiątkowy medal z napisem „Sapere auso” (Temu, który odważył się być mądrym). Z inicjatywy Konarskiego w 1765 roku została założona Akademia Rycerska, która kształciła młodzież szlachecką w duchu kultury polskiej, oświecenia.

konarski03 c

Jej absolwentami byli m.in. T. Kościuszko, K. Kniaziewicz, S. Fiszer, J.U. Niemcewicz, M. Sokolnicki, J. Jasiński. W tym samym roku Konarski definitywnie zrezygnował ze stanowiska rektora Collegium Nobilium. Ostatni okres życia był dla ks. Konarskiego bardzo burzliwy. Po swoich wystąpieniach musiał się ukrywać. Ks. Stanisław Konarski zmarł 3 sierpnia 1773 roku w Warszawie. Historyk Wincenty Skrzetuski pisał: „Zmarł mąż nieśmiertelnej pamięci Stanisław Konarski. Pamięć jego istnienia i zasług pozostanie w sercach wdzięcznych Polaków na wieki, dotrze także do narodów obcych, dzięki wybitemu z polecenia króla Stanisława Augusta pięknemu złotemu medalowi z jego wizerunkiem i napisem 'SAPERE AUSO'”. Już po śmierci ks. Konarskiego 17 października 1773 roku sejm delegacyjny ustanowił Komisję Edukacji Narodowej, której zmarły dwadzieścia lat wcześniej opracował projekt.

 

 

 

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.