MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Historia szkoły

 

COLLEGIUM RESOVIENSE

I Liceum Ogólnokształcące to jedna z najstarszych szkół średnich w Polsce. Ufundowana została w 1658 r. przez Zofię Pudencjannę Ligęzów i jej szwagra księcia Jerzego Lubomirskiego - hetmana i marszałka Polski. Erygowana została w dziesięć lat później przez papieża Klemensa IX. Szkoła w latach 1658-1784 funkcjonowała pod nazwą Collegium Ressoviense i prowadzona była prze zakon OO. Pijarów.

liceum

Po upaństwowieniu edukowała młodzież jako Cesarsko-Królewskie Wyższe Gimnazjum (1785 - 1918), następnie I Gimnazjum i Liceum. W XVII - XVIII w. słynęła z wysokiego poziomu nauki, przyciągała młodzież z całej Polski, miała charakter półwyższej uczelni, kształciła w pedagogium nauczycieli do średnich szkół, profesjonalnych muzyków i prowadziła niższe studia teologiczne. Ponadto prowadzono profesjonalne kształcenie muzyków, a z podręczników nauczycieli korzystała młodzież nawet w odległym Kijowie.

Wśród grona nauczycieli było wielu wybitnych pedagogów. Byli oni autorami połowy podręczników napisanych dla Komisji Edukacji Narodowej (1773) - pierwszego ministerstwa oświaty w Europie. Wychowana w głębokiej wierze i umiłowaniu ojczyzny młodzież dawała wyraz uczuciom patriotycznym, wysławiając się w walkach toczonych przez wieki w obronie kraju. Wojna ze Szwecją (1655), obrona Wiednia (1683), powstania narodowe (1794, 1809, 1831, 1848, 1863), I i II wojna światowa wyznaczały szlak bojowy wychowanków nauczycieli szkoły. Działalność kulturalna nie ograniczała się do murów szkoły i zaowocowała szeregiem inicjatyw na rzecz miasta i środowiska. Utworzono klub sportowy "Resovia" (1906), dano początek działalności "Lutnia" i teatru amatorskiego "Reduta" oraz Muzeum (1935), obecnie Muzeum okręgowe. Po II wojnie światowej szkoła przyczyniła się do rozwoju wyższych uczelni w Rzeszowie przekazując im swój liczący 24000 woluminów księgozbiór i udostępniając bursę im. ks. F. Dymnickiego filii UMCS.

W ciągu trzech wieków mury szkoły opuściło wielu wybitnych wychowanków m.in. Onufry Kopczyński - autor pierwszej gramatyki polskiej, Ignacy Łukasiewicz - prekursor przemysłu naftowego, biskup J. S. Pelczar, generał Wł. Sikorski, marszałek książę Hieronim Lubomirski. W szkole uczyło wielu wybitnych pedagogów, w tym ks. Stanisław Konarski - najwybitniejszy reformator polskiej oświaty w XVIII w., Józef Herman Osiński - nestor fizyków polskich, Wilhelm Friedberg - późniejszy profesor uniwersytecki, Tadeusz Łopuszański - minister oświaty II RP i wielu innych.

Szkoła od przeszło trzech wieków mieści się w centrum miasta w zabytkowych pomieszczeniach z połowy XVII w. Część frontowa zaprojektowana została przez najwybitniejszego architekta doby baroku Tylmana z Gameren. Niektóre wnętrza szkoły posiadają urzekające sklepienia kolebkowo-lunetowe. Zachowały się także cenne zbiory przyrodnicze z drugiej połowy XIX w., których nie powstydziłoby się żadne muzeum faunistyczne na wyższej uczelni. W muzeum - klasopracowni historycznej znajdują się ciekawe zbiory ikonograficzne, dokumenty i eksponaty dotyczące dziejów szkoły. Liceum posiada kolekcję sztandarów. Wykonano także odpowiednie, dostosowane do określonej epoki, ubiory dla pocztów sztandarowych. W gabinecie dyrektorskim znajduje się galeria olejnych portretów wybitnych nauczycieli i wychowanków szkoły. Pomieszczenia te uatrakcyjniają lampy wiedeńskiej firmy braci Brinner z XIX w. (repliki).

Szkoła należy do Towarzystwa Szkół Twórczych, Klubu Najstarszych Szkół w Polsce, prowadzi klasy autorskie (informatyka, menedżerska itp.). Liceum organizuje, ogólnopolską Biesiadę dla młodzieży, redaguje "Festival Gazette", wydaje co roku "Sprawozdanie Dyrekcji I LO w Rzeszowie", publikuje zbiorki poezji uczniów i wychowanków, posiada bogatą literaturę o swoich dziejach. Utrzymuje kontakty z wybitnymi szkołami średnimi za granicą (Klagenfurt - Austria, Bielefeld - Niemcy, Morpeth - Wielka Brytania).

 

Kalendarium

1655 - Sprowadzenie oo. Pijarów do Rzeszowa przez J. S. Lubomirskiego marszałka w.k.;
1658 - Założenie szkoły;
1668 - Erygowanie szkoły przez papieża Klemensa IX;
1684 - Jan III Sobieski - dziękował profesorom i uczniom za udział w wiktorii wiedeńskiej;
1702 - Wybudowanie frontowych zabudowań szkoły wg proj. Tylmana z Gmeren;
1736 - Ks. Stanisław Konarski nauczycielem w Collegium Ressoviense;
1785 - Powołanie w miejsce szkoły pijarskiej niemieckiego Gimnazjum c.k.;
1831 - Masowy udział młodzieży gimnazjalnej w powstaniu listopadowym;
1834 - Rozbudowa frontu szkoły;
1846 - Aresztowanie nauczycieli i uczniów, uczestników powstania galicyjskiego;
1851 - Cesarz Franciszek Józef wizytował Rzeszów i szkołę;
1858 - Przekształcenie szkoły z 6 na 8 - klasowe Gimnazjum;
1860 - Przeprowadzenie I matury w szkole;
1872 - Wybudowanie północno-wschodnich skrzydeł szkoły;
1880 - Przyjęcie Gimnazjum na członka Zoologiczno- Botanicznego Towarzystwa w Wiedniu;
1900-14 - Uczestnictwo gimnazjalistów w tajnych organizacjach: Teka, Promień, Zarzewie, Strzelec;
1905 - Współudział uczniów w założeniu klubu sportowego "Resovia";
1914-21 - Udział nauczycieli, uczniów i absolwentów w walce o niepodległość i granice Polski;
1923 - Nadanie szkole imienia ks. St. Konarskiego;
1932-38 - Przekształcenie szkoły na 4-letnie Gimnazjum i dwuletnie liceum;
1939-45 - Udział nauczycieli, uczniów i absolwentów w II wojnie światowej w Ruchu Oporu;
1949 - Przekształcenie szkoły na 4-letnie Liceum;
1960 - Jubileusz 100-lecia matury i 300-lecia Szkoły. I Zjazd Wychowanków;
1961 - Wybudowanie sali gimnastycznej;
1964 - Przekształcenie Męskiego Liceum w szkołę koedukacyjną;
1983 - Obchody 325-lecia założenia szkoły. II Zjazd wychowanków;
1984 - Przyznanie Liceum Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski;
1987 - Utworzenie galerii obrazów wybitnych nauczycieli i wychowanków Liceum;
1989 - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ks. St. Konarskiego.
1995 - Wmurowanie w szkole Tablicy Pamięci poświęconej nauczycielom i uczniom, obrońcom Ojczyzny;

 

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.