MOTTO TYGODNIA 
 Fama crescit eundo.
"Plotka rośnie, rozchodząc się."
Vergilius "Aeneis" IV, 174-175
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy

Zapraszam uczniów i rodziców w poniedziałek w godzinach 10.30 -14.30 i od wtorku do piątku w godzinach 9 – 13.

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.
Telefon 17/7482827
Dodatkowy kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 
W swojej pracy realizuję pasję jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi
w rozwoju, wprowadzaniu pozytywnych zmian i przezwyciężaniu problemów.
Prowadzę:
• Indywidualną pomoc uczniom w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
• Wsparcie rodziców młodzieży z trudnościami
• Poradnictwo pedagogiczne
• Warsztaty psychoedukacyjne z zespołami klasowymi
• Mediacje i negocjacje oraz interwencje w sytuacjach o podłożu wychowawczym
• Koło Wiedzy Psychologicznej - zobacz >>> TUTAJ <<<
• Wykłady dla rodziców
Pomagam młodzieży:
• Poszukującej siebie, pragnącej lepiej poznać siebie
• Doświadczającej różnego rodzaju trudności emocjonalnych, problemów szkolnych, w kontaktach z rówieśnikami
• Borykającej się z poczuciem zagubienia, samotnością, nieadekwatną samooceną
• Przeżywającej kryzysy i trudności osobiste
• Chcącej rozwijać wiedzę psychologiczną i rozwijać umiejętności interpersonalne
Przygotowuję uczniów do konkursów:
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej
Koordynuję konkursy:
„Jestem OK.! – Nie biorę”
Woj.Konkurs na plakat z hasłem antytytoniowym
 
Wykłady dla Rodziców uczniów naszego liceum, którzy pragną pomóc swojemu dziecku w spokojnym przejściu przez okres dojrzewania:
23.11.2017 r., g. 17:00, sala 21
"Jak w dobie cyfrowej dbać o relacje w rodzinie, jak "wyłączyć" dziecko z sieci."

18.01.2018r., g. 17.00, sala nr 21
"Jak chronić nastolatka przed uzależnieniami od środków psychoaktywnych."

22.11.2018 r., g. 16.50, sala nr 38
"Bezpieczeństwo nieletnich, zagrożenia, odpowiedzialność" - spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

17.01.2019 r., g. 17.00, sala nr 39
"Problemy emocjonalno - wychowawcze okresu dojrzewania".

oraz

Referat pedagoga dla Rodziców uczniów klas I i II "Jak zaszczepiać siły psychiczne u dzieci i uczyć odpowiedzialności" (referat przekazany wychowawcom klas do odczytania).

04.04.2019 r. Referat pedagoga dla Rodziców uczniów klas I - II "Depresja nastolatka. Przebieg typowy i skryty. Na co zwrócić uwagę." (referat przekazany wychowawcom klas pierwszych do odczytania Rodzicom).

ROK SZKOLNY 2019/2020

21.11.2019 r. Referat pedagoga dla Rodziców uczniów klas I na temat " Depresja nastolatka. Przebieg typowy i skryty. Na co zwrócić uwagę" (referat przekazany wychowawcom klas pierwszych do odczytania Rodzicom).

6.02.2020 r. "Bezpieczeństwo nieletnich, zagrożenia, odpowiedzialność" - spotkanie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie

oraz

Referat pedagoga dla Rodziców uczniów klas I - II "W jaki sposób media społecznościowe wpływają na samopoczucie psychiczne i społeczne nastolatków. Co mogą zrobić Rodzice" (referat przekazany wychowawcom do odczytania Rodzicom).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie.

Przydatne linki:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Rzeszów

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

Antynarkotykowy telefon zaufania, tel. 801 199 990, czynny codziennie 16:00-21:00, całkowity koszt rozmowy, jak za jeden impuls

Niebieska Linia (pomaga ofiarom przemocy w rodzinie) www.niebieskalinia.info tel. 0-801 12 00 02

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, tel. 116 111

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania

 

Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży – Centrum Medyczne w Łańcucie

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Rzeszowie (ul. Fredry 9)

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Hetmańska 120, Rzeszów
https://placowki.mp.pl/unit/index.html?id=605907

Centrum Psychiatrii, ul. Grabskiego 8/8A, 35-312 - Rzeszów 177 838 801
http://www.anima.rzeszow.pl/

Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci I Młodzieży, ul. Lwowska 60, 35-301 - Rzeszów 178 664 392 ,
Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci I Młodzieży, ul. Lwowska 60, 35-301 - Rzeszów 178 664 34

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

https://liniawsparcia.pl/

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.