MOTTO TYGODNIA 
Tempora mutantur,
et nos mutamur in illis.
"Czasy się zmieniają
i my się wraz z nimi zmieniamy."
Przysłowie łacińskie
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Nowa publikacja Tadeusza Ochenduszki

 

ochen1W wydawnictwie KORAW przy współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” ukazała się kolejna książka Tadeusza Ochenduszki "Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii", Rzeszów 2015. Recenzentem publikacji jest prof. dr hab. Roman Pelczar z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korektę wykonały mgr Anna Putyło i mgr Janina Dubiel. Na okładce znajdują się dwa rysunki Stanisława Ożoga przedstawiające I LO w Rzeszowie. Autor opisuje nie tylko zarządzanie szkołami średnimi oraz pracę pedagogiczną dyrektorów i kierowników, ale także ich działalność społeczną na wielu płaszczyznach.

 ochen1

 

ochen2

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.