MOTTO TYGODNIA 
Patriam amamus non quia magna,
sed quia nostra.
"Ojczyznę kochamy nie dlatego, że jest wielka, ale ponieważ jest nasza."Znalezione obrazy dla zapytania flaga polski powiewająca gif
Lucius Annaeus Seneca 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

office365info

Publikacje

W całej historii istnienia szkoły gromadzone były informacje na temat jej funkcjonowania.
Doczekały się one następujących publikacji.

Publikacje online:

  1. Leksykon nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945 rokiem.
  2. Sprawozdania szkolne.

 

 

Publikacje książkowe:

1 sprawozdanie 300
1. M.Adamowski – „Sprawozdanie Dyrekcji I. Państwowego Gimnazjum im.ks.St.Konarskiego w Rzeszowie za rok szkolny 1937/38”, Rzeszów 1938;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sprawozdanie zdjecie 500

 
1 collegium ressoviense 300

2. J.Świeboda – „Collegium Ressoviense w życiu Polaków 1658-1983”,
    Rzeszów 1983;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 dzieje 1 gimnazjum w rzeszowie 300
3. J.Świeboda – „Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1786-1918”,
    Rzeszów 1984;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 szkola charakterow 300
4. J.Świeboda – „Szkoła charakterów. Księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie”, Rzeszów 1985;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 szkice 1 liceum 300

 

 

Collegium Ressoviense "Rysunki" Stanisław Ożóg, Rzeszów 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ksieka jubileuszowa 300


5. Redaktor: J.Świeboda – „Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008”, Rzeszów 2008;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 kalendarium 300


6. T.Ochenduszko, Z.Jakubowski, R.Kisiel – „Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie. Jego Nauczyciele i wychowankowie. Kalendarium”, Rzeszów 2008;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

collegium ressoviense 300

 

Collegium Resoviense - Kościół, Klasztor, Szkoła. Album pod red: Marek Czarnota i Ryszard Kisiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 leksykon 300
7. T.Ochenduszko – „Leksykon Nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie urodzonych pomiędzy XVII wiekiem a 1945rokiem”, Rzeszów 2010; cz.II, wersja internetowa, w trakcie opracowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły i czasopisma:

9 kwartalnik slad 300
Janusz Kujawa - "Szkoła, o której napisano siedem książek",
Kwartalnik społeczno-historyczny Ślad

Nowa publikacja Tadeusza Ochenduszki

 

ochen1W wydawnictwie KORAW przy współpracy z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej „ŚLAD” ukazała się kolejna książka Tadeusza Ochenduszki "Kadra kierownicza gimnazjów galicyjskich w okresie autonomii", Rzeszów 2015. Recenzentem publikacji jest prof. dr hab. Roman Pelczar z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Korektę wykonały mgr Anna Putyło i mgr Janina Dubiel. Na okładce znajdują się dwa rysunki Stanisława Ożoga przedstawiające I LO w Rzeszowie. Autor opisuje nie tylko zarządzanie szkołami średnimi oraz pracę pedagogiczną dyrektorów i kierowników, ale także ich działalność społeczną na wielu płaszczyznach.

Czytaj więcej: Nowa publikacja Tadeusza Ochenduszki

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.