header1acoollogo com 105671451

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

Archiwum wiadomości

Stypendia

Wyprawka szkolna

Informujemy o Rządowym programie pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna." Nabór wniosków wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzi i zaprasza pedagog szkolny p. Dorota Rakocy w terminie do 11 września 2017 r. (pokój nr 7).

Szczegóły o programie znajdują się na stronie MEN >>> TUTAJ <<<.

Pobierz wniosek >>>TUTAJ<<<

Stypendia unijne - z opiekunem dydaktycznym

Informujemy, że nabór wniosków dla uczniów klas pierwszych, oraz uzupełniający dla uczniów klas drugich i trzecich w ramach projektu Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018 będzie prowadzony w szkole do 24 września 2017 r. Uczniowie spełniający kryteria proszeni są o zgłoszenie tego wychowawcom klas do 11 września.

Szczegółowe informacje o naborze, regulamin i dokumenty do pobrania na stronie internetowej: >>> TUTAJ <<<

PILNE! Nabór do Stypendium Urzędu Marszałkowskiego (z opiekunem dydaktycznym)!

19 czerwca 2017r. wpłynęła do szkoły informacja o realizacji projektu pn. Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2017/2018.

Ostateczny termin złożenia dokumentacji przygotowanej zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przez ucznia i jego opiekuna dydaktycznego mija:

1. w aplikacji internetowej do 10 lipca 2017 r. - uczniowie klas drugich i trzecich w roku szkolnym 2017/2018

2. w wersji papierowej wraz z załącznikami, w zaklejonej kopercie, oznaczonej według wzoru do 28 czerwca 2017 r. w sekretariacie szkoły.

Nabór dla uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony od 11-25 września 2017 r. Uczniowie w sprawie stypendium zgłaszają się do swoich wychowawców.

Szczegółowe informacje o naborze, regulamin i dokumenty do pobrania na stronie internetowej: >>> TUTAJ <<<

Program stypendialny "Nie zgubić talentu"

W związku ze zmianą uchwały w sprawie Programu, prosimy o bieżące śledzenie informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Uczniowie w sprawie stypendium zgłaszają się do swoich wychowawców.

Więcej informacji na temat >>> TUTAJ <<<

Stypendium Dyrektora Szkoły

Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał średnią ocen, łącznie z religią, minimum 4,90 (średnią podajemy bez zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku);
2. w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3. wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej;
4. nie ma godzin nieusprawiedliwionych.

Program ADAMED SmartUP

Programu naukowo-edukacyjny skierowany jest do szczególnie utalentowanej młodzieży. Uczestnicy mogą ubiegać się o wyjazd na innowacyjny obóz naukowy, a najzdolniejsi mają również szansę starać się o stypendia naukowe. Więcej informacji o programie w załączniku i na stronie internetowej programu.
adamedsmartup.pl/o-programie

Stypendium w Babson College

Oferta dedykowana jest dla maturzystów w roku szkolnym 2017/2018.
Stypendium umożliwia studiowanie w Babson College, jednej z najlepszych amerykańskich uczelni przedsiębiorczości (www.babson.edu), która znajduje się w Wellesley, Massachusetts, 20 kilometrów od Bostonu. Uczelnia od 15 lat znajduje się w rankingu najlepszych amerykańskich programów studiów biznesowych.
Fundacja Kronospan (www.kronospanfoundation.org) pokrywa wszystkie koszty związane z 4-letnim okresem studiowania w Babson College (USA), w tym czesne, zakwaterowanie, podręczniki, ubezpieczenie zdrowotne oraz transport z/do USA. Koszt oferowanego stypendium wynosi 250 000 USD. Po ukończeniu 4- letnich studiów student uzyskuje tytuł licencjata.
Aby aplikować o stypendium należy założyć konto na stronie internetowej: www.scholarship.kronospanfoundation.org oraz złożyć dokumenty wymagane dokumenty. Czas składania aplikacji mija 12 września 2017r.

Stypendia szkolne

Wymagane dokumenty składać mogą rodzice lub opiekunowie prawni uczniów w Oddziale Stypendiów Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa ul. Langiewicza 15 (nowy adres) w terminie od 1 do 15 września 2017 r.

Więcej o pomocy marerialnej o charakterze socjalnym na stronie Serwisu Informacyjnego Urzędu Miasta Rzeszowa >>> TUTAJ <<<

Informacja dla stypendystów i ich opiekunów dydaktycznych

Bieżące informacje dla stypendystów i ich opiekunów dydaktycznych dotyczące realizacji projektu Urzędu Marszałkowskiego pn. „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” znajdują się na stronie internetowej: podkarpackie.edu.pl
Do 7 lipca br. opiekunowie dydaktyczni składają sprawozdania z realizacji IPR w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podkarpackiego. Wszelkie wątpliwości można wyjaśniać w: Oddziale nauki i projektów unijnych, ul. płk. L. Lisa - Kuli 13 w Rzeszowie, tel. 17/747 59 43, (42,41,40,35,30).

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.