MOTTO TYGODNIA 
 Hominis est propria veri
inquisitio atque investigatio.
"Cechą właściwą człowiekowi jest szukanie  
i badanie prawdy
."
M.T.Cicero, De officiis, I 13
 
 
 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Ogłoszenia / Przetargi

Ogłoszenie

  pasek logo1

Rzeszów 23.08.2018 r.

W związku z realizacją mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119 zapraszamy do złożenia ofert na:

I.    Stworzenie od podstaw nowej strony internetowej mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae”
II.    Stworzenie mapy ziół karpackich w formie e-narzędzia, wykorzystującej publicznie udostępnione zasoby cyfrowych map - w ramach inicjatywy Openstreetmap.org, Google Maps, Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji przestrzennej.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem
Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

 

DOKUMENTY:

Doświadczenie zawodowe zał. 3 b.docx
Formularz cenowy zał. 3 c.docx
OFERTA zał. 3.docx
Umowa - wzór zał. 3 a.pdf
Zapytanie ofertowe zał. 2.pdf

Poszukujemy koordynatora projektu.

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie uzyskało dofinansowanie na realizację mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja2014-2020.

W związku z powyższym poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji koordynatora projektu.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem

Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

Dokumenty:
OFERTA zał. nr 3
Zał. nr 3a Wzór umowy - koordynator
Zał. nr 3b Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 3c Oświadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3d Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
ZAPYTANIE OFERTOWE zał. nr 2_

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.